Top

Smart & connected area

Schiphol Real Estate is een 100% dochter van Schiphol Group. Wij houden ons bezig met commercieel vastgoed & de ontwikkeling van nieuwe concepten en diensten op Amsterdam Airport Schiphol. Lees hier onze visie.

Ons innovatie manifesto

Schiphol Real Estate innovatie manifesto
Schiphol is een unieke plek. Een plek die ons altijd in verbinding heeft gebracht met de rest van de wereld. Veel succesvolle organisaties hebben zich hier al gevestigd. Ze hebben gekozen voor Schiphol omdat het een plek is die past bij ondernemen en bij grenzen verleggen. Bij Schiphol Real Estate stellen we ons ten doel om plekken te creëren waar je als bedrijf, maar ook als mens graag wilt zijn. Zodat de plek waar je werkt, het beste in jou en je bedrijf naar boven haalt.

Dit doen we door op vele vlakken het leef- en werkklimaat zo goed mogelijk in te richten naar de behoeften van onze klanten. We focussen daarbij op 4 aandachtsgebieden:

I FLEXWe ontwikkelen flexibele vastgoedoplossingen die kunnen meebewegen met de behoeften van onze klant.

II SUSTAINABLE & HEALTH: We ontwikkelen vastgoed met toegevoegde waarde voor de ‘health’ van onze huurder, bewoner en onze planeet.

III CONNECT: We creëren een gebied waar je altijd ‘connected’ kunt zijn: hier groeit je netwerk en is ruimte voor persoonlijke groei evenals groei van je bedrijf.

IV SMART: We digitaliseren onze gebouwde omgeving zodat deze beter dan ooit kan aansluiten op de behoeften van onze huurders en bewoners.

I FLEX:

Flexibel is het nieuwe vast

Onze manier van leven en werken verandert constant. Organisaties moeten hier flexibel mee kunnen omgaan om zich vaker en sneller aan te passen aan de wensen van hun klanten en werknemers. Bedrijven zoeken naar schaalbare en makkelijk te veranderen huisvestingsoplossingen. Dit vraagt om nieuwe vastgoedoplossingen die het aanbod van ruimte op een slimme wijze op- en afschaalt, zodat ruimte flexibel kan worden ingezet. Denk hierbij aan een pay-per-use concept met extra diensten die de productiviteit en tevredenheid vergroot van de mensen die er werken. Zo kunnen we anticiperen op de wensen van onze klanten en risico beperken. Dit noemen we Real Estate as a service. Om dit waar te maken zijn we altijd op zoek naar technologieën en partners die samen met ons deze flexibele vastgoedoplossingen kunnen realiseren. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van Spacemaker, een deelplatform voor vergaderruimtes op Schiphol.

Een mooi voorbeeld hiervan is de realisatie van Spacemaker, een deelplatform voor vergaderruimtes op Schiphol.

Spacemaker deelplatform vergaderruimtes Schiphol

II SUSTAINABLE & HEALTH:

De perfecte balans tussen people, planet & profit

Werk en leven zijn steeds meer met elkaar verbonden. Organisaties zoeken naar een optimale balans tussen people, planet & profit. Zo ook Schiphol Group. Daarom zijn er twee ambities vastgesteld:

  • In 2030 streven we naar zero waste
  • In 2040 zijn we klimaatneutraal

Om deze ambities waar te maken heeft Schiphol Real Estate dit vertaald naar het vastgoed. Met het oog op de verscherpte overheidsregels zal een verduurzaming van ons vastgoed significant bijdragen aan de nieuwe duurzaamheidsopgave. En daarin gaan we graag nog een stap verder door te onderzoeken of ons vastgoed in de nabije toekomst ook energiepositief kan zijn.

Schiphol Real Estate ontwikkelt en beheert haar vastgoed niet alleen met financiële waarde creatie, maar ook met toegevoegde waarde voor de health van de huurder en gebruiker en van onze planeet. Daarom zetten we in op innovatieve bouwmethodes die volledig circulair zijn. Dat wil zeggen dat we afstappen van bezit en overstappen naar circulair gebruik van onze omgeving.

Ook willen we afvalstromen voorkomen en zuiniger omgaan met energiebronnen. En als laatste willen we de health & wellbeing in onze gebouwen en gebieden bevorderen. Hierbij hoort ook het digitaliseren van onze gebouwde omgeving zodat we deze actief kunnen monitoren en sturen. Hiervoor zijn nieuwe afspraken in de keten nodig. Daarom zoeken we naar nieuwe samenwerkingsvormen en partners die zich specialiseren in de duurzame ontwikkeling van gebouwen en in de health & wellbeing van werknemers.

Balans tussen people, planet en profit

III CONNECT:

  • Een ‘connected’ gebied
  • Een ‘connected’ gebied: zowel online & offline
  • De vele voordelen van een ‘connected’ gebied

Een werkplek reflecteert het type mensen die er werken. Bedrijven moeten zich vestigen op plekken die inspelen op de behoeften van hun werknemers. Dit helpt om talent te behouden en aan te trekken. Denk hierbij aan behoeften zoals ‘connected’ zijn op zowel persoonlijk als professioneel niveau en op lokaal en internationaal niveau.

Schiphol Real Estate creëert een gebied waar je altijd ‘connected’ kunt zijn. In dit gebied vinden offline en online tal van ontmoetingen plaats. Het stimuleert zelfontplooiing en stelt je in staat beter in contact te zijn met collega’s of specialisten van andere bedrijven, al dan niet over de grens. Uiteindelijk zal dit bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat.

We realiseren dit door met huurders, zoals Microsoft, en andere partners te experimenteren met nieuwe werkconcepten. We vergroten de aantrekkingskracht van ons gebied door continue te zoeken naar aanvullende diensten voor onze community. Denk aan nieuwe horeca, ontmoetingsplaatsen en events. Een mooi voorbeeld hiervan zijn SPOT Schiphol Community en flexwerk verhuurders Nest en Spaces. Zo maken we dit gebied tot één van de meeste gewilde plekken om te werken.

IV SMART

  • Slim omgaan met digitale oplossingen
  • Slimmer gebruik van digitale oplossingen

De gebouwde omgeving digitaliseert en zo komt veel data en daarmee kennis beschikbaar. Hierdoor kunnen wij de gebouwde omgeving beter dan ooit laten aansluiten op de behoeften van onze huurders en bewoners. Ter ondersteuning van onze strategische kernwaarden Flex, Sustainable & Connect ontwikkelt Schiphol Real Estate een Smart infrastructuur in haar gebied. Deze hebben we nodig om de gebouwde omgeving online te laten communiceren met gebruikers en eigenaren.

Het door de verzamelde data verkregen directe inzicht in duurzaamheidsprestaties en het gebruik van onze gebouwen, faciliteiten, diensten maakt het mogelijk nieuwe toepassingen te ontwikkelen die onze ambities op het gebied van FLEX, SUSTAINABLE en CONNECT mogelijk maken.

Deze toepassingen bundelen we in een modulair smart service pakket en we bieden dit als exclusieve service aan onze huurders aan. We zoeken actief samenwerking met technologische partners en startups die deze SMART infrastructuur en toepassingen ontwikkelen. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking die Schiphol Real Estate is aangegaan met Microsoft. Het doel van het partnership: door het toepassen van de laatste technologieën creëren we het meest smart & connected gebouw én gebied in Nederland. Een streven dat past bij de ambities van Schiphol Real Estate en onze partners.